Печать

Повідомлення про Загальні збори акціонерів 28.03.2019 р. (розміщено 21.02.2019)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 28.03.2019

Порядок денний загальних зборів акціонерів 28.03.2019 р

Повідомлення про загальні збори акціонерів 28.03.2019 р.

Перелік документів, що має надати аціонер