Підсумки голосування на загальних зборах від 29.03.2019 р. (розміщено 29.03.2019)

Печать
6.3. Повідомлення про підсумки голосування на Загальних зборах Товариства
 Протокол №1 засідання реєстраційної комісії від 28.03.2019р. загальних зборів акціонерів ПАТ "Полтаваплемсервіс"pdf 1532
 Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ "Полтаваплемсервіс" від 28.03.2019 р.pdf 1532
 Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ "Полтаваплемсервіс" від 29.03.2019 р.pdf 1532